Izgradnja atmosferske kanalizacije

Izgradnja atmosferske kanalizacije

Za potrebe odvođenja atmosferskih voda sa putnih površina, izgrađujemo kanalizacionu mrežu sa slivnicima različitih dimenzija, po želji investitora.