Zemljani radovi

Zemljani radovi

Firma DMA Inženjering bavi se i poslovima uređenja zemljanih površina.

Od zemljanih radova radimo:

Nasipanje terena - Nasipanje terena šljunkom, peskom i kamenim agregatima. Nivelisanje terena izvodimo bagerima ili utovarivačima. Našim kamionima možemo doterati željeni materijal.

Nivelisanje terena - Mašinska ili ručna nivelacija terena, formiramo nasipe,useke sve po potrebi i želji investitora.

Ravnanje terena - Ravnanje terena vršimo mašinski uz pomoć bagera i utovarivača ili ručno uz pomoć efikasnih majstora.

Sabijanje terena

-Sabijanje zemlje I svih drugih materijala- U zavisnosti od namene, vrste i potrebne zbijenosti tla, nabijanje vršimo valjkom, vibro žabama,vibro ježom,vibro pločama različitih karakteristika.

Kopanje

Kopanje  septičkih jama ,kanala, bazena, temelja i temeljnih traka.- Kopanje se vrši bagerima ili ručno, u zavisnosti od dimenzija iskopa i mogućnosti prilaza mehanizacije na predviđeno mesto izvođenja radova.

Valjanje -Valjanje terena vršimo koristeći valjkom, vibro žabama,vibro ježom,vibro pločama različitih karakteristika.

Utovar zemlje i ostalih materijala -Bagerima,utovarivačima ili ručno  vršimo razastiranje zemlje, šljunka peska,sejanca,kamenog agregata ili nekog drugog materijala.

Prenošenje materijala - Utovar i prenošenje svih vrsta materijala, kamionima, u okviru gradilišta ili na mesto po zelji investitora ili deponiju.

Čišćenje terena - Raščićavanje terena od šuta i bespotrebnog materijala, vađenje I uklanjanje panjeva i krčenje-uredjenje placeva.Uslužno čišćenje snega mašinama ili ručno. Takođe, održavamo terene i prilaze u zimskom periodu. Uređenje dvorišta(grabuljanje, čišćenje i uređenje). Obaranje stabala.

Planiranje terena - Bagerima, utovarivačima ili ručno vršimo razastiranje zemlje, šljunka, peska, sejanca, kamenog agregata ili nekog drugog materijala.