Izgradnja saobraćajnica

Izgradnja saobraćajnica

Osnovna delatnost našeg preduzeća je niskogradnja, odnosno izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju svih vrsta saobraćajnica.

Redovno održavanje puteva i saobraćajnica podrazumeva:

letnje održavanje puteva

zimsko održavanje puteva

Periodično održavanje puteva i saobraćajnica podrazumeva:

ojačanje kolovozne konstrukcije

rehabilitaciju kolovoza (sanacija asfaltnih oštećenja)

sanacija klizišta

horizontalna signalizacija

održavanje izazvano elementarnim nepogodama

Za potrebe izgradnje, rekonstrukcije i održavanja puteva primenjujemo odgovarajuće mere u cilju sprečavanja i otklanjanja mogućih oštećenja. Stalni nadzor redovno vodi potrebnu tehničku dokumentaciju. U navedenim radovima koristimo savremenu mehanizaciju,a u budućnosti planiramo unapređenje mehanizacije kao i uvođenje novih tehnologija u održavanju puteva.